« Terug naar het vacature overzicht

Vacature Technisch Adviseur Gebouwinstallaties


Regio:
Overijssel
Ervaring:
Senior
Opleiding:
HBO

Functieomschrijving Technisch Adviseur Gebouwinstallaties

Als technisch adviseur gebouwde omgeving ben je lid van het team adviseurs. Je bent verantwoordelijk voor meerdere toegewezen installaties en/of gebouw(del)en. Je houdt je bezig met het technisch beheer en onderhoud vanuit een regierol en behartigt daarbij de belangen vanuit het primaire proces richting de technische dienstverlener(s).

Verantwoordelijkheden/werkzaamheden:

 • Monitor je het functioneren en het (laten) bedienen van installaties en ruimtes zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt;
 • Ontwikkel je (technisch) beleid, werkprocedures en kaders voor beheer en onderhoud;
 • Stel je beheerplannen en kwaliteitsplannen op, implementeer en monitor je deze;
 • Borg je dat er minimaal voldaan wordt aan de geldende wet & regelgeving;
 • Adviseer, genereer en ontwikkel je rapportages, signaleer je trends en knelpunten;
 • Verzorg je de installatieverantwoordelijkheid (elektrisch en medische gassen);
 • Adviseer je over eisen en selectiecriteria bij aanbestedingen en projecten;
 • Ben je verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen de technische dienstverleners hun werkzaamheden kunnen/moeten verrichten (in- en uitbedrijf name met werkplannen/vergunningen, validatieproces voor oplevering);
 • Opereer je vanuit je adviseursrol als ‘technisch geweten’
 • Vanuit de functie neem je deel aan een consignatiedienst/wachtdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde technische opleiding op tenminste Hbo-niveau (bij voorkeur (elektrotechnisch of werkbouwkunde);
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in de rol van technisch adviseur in een werkomgeving met volcontinue bedrijf (bij voorkeur ziekenhuisomgeving) en je hebt vanuit deze rol aantoonbare ervaring met het procesmatig inrichten van efficiënt en effectief beheer en onderhoud en je hebt affiniteit met risico gestuurd onderhoud ;
 • Je beschikt over relevante en aantoonbare kennis en ervaring met technisch beheer en onderhoud methodieken;
 • Je bent in staat om met je ervaring een professionele relatie te onderhouden met externe dienstverlenende partijen, waarbij je belangen van het ziekenhuis goed weet te behartigen;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het aanbesteden van technische dienstverlening
 • Je bent in staat te adviseren in een situatie waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen;
 • Je communiceert helder en vraagt door, met als doel de benodigde informatie te verkrijgen om gedegen te kunnen adviseren.
 • Je kunt met veel verschillende mensen en partijen samenwerken en afstemmen en je bent in staat toelichting en instructies zo te geven, dat deze begrijpelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 • In relatie tot de consignatieverplichting stellen wij de eis van maximaal 30 minuten aanrijd-tijd tot Zwolle

"Gastvrijheid en techniek zitten in je DNA"

Bedrijfsprofiel

Voor de keten Gebouwbeheer binnen een groot ziekenhuis is Xelvin op zoek naar een Technisch Adviseur Gebouwde Omgeving. Waarbij de keten Gebouwbeheer alle diensten, die bijdragen aan de functionele instandhouding en een optimaal gebruik van gebouwen, terreinen, gebouw-gebonden technische voorzieningen en technische equipment omvat. Deze dienstverlening is georganiseerd in vier hoofdprocessen, te weten; advisering, projecten, huisvesting en financiën van waaruit de technische advisering, de voorbereiding en realisatie van functionele en/of bouwkundige uitbreidingen en/of wijzigingen gerealiseerd worden.

Locatie

Noord Nederland


Upload je CV als PDF of Word document s.v.p.


« Terug naar het vacature overzicht