Ties van de Moosdijk

Ties van de Moosdijk

Adviseur +31 (0)6 82 38 52 92
t.vandemoosdijk@xelvin.nl

De meest recente vacatures van Ties van de Moosdijk

Medewerker Technische Dienst
Liessel
Als Medewerker Technische Dienst beschik je over voldoende kennis op elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch gebied.
Je bent in staat om adequat storingen verhelpen en verrichten van onderhouds- en modificatie werkzaamheden aan installaties en apparatuur , zodanig dat deze op een zo’n effectief mogelijke en veilige manier functioneert.

Wat ga je doen!

 • Zorgen dat de kwaliteit en functionaliteit van het deelgebied dat toegewezen is gewaarborgd is.
 • Beoordelen van aard en omvang en vaststellen of direct repareren noodzakelijk c.q. mogelijk is.
 • Uitvoeren van noodreparaties in overleg met de Productiemanager en/of Coördinator Techniek/Hoofd Technische Dienst.
 • Assisteren bij uitvoering van werkzaamheden door derden.
 • Meewerken bij door externen te plaatsen installaties/lijnen, teneinde vertrouwd te raken met de technische aspecten van nieuwe apparatuur.
 • Beoordelen van de staat van onderhoud en bevindingen vast leggen in het onderhoud beheerssysteem.
 • Herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is.
 • Rapporteren van bevindingen aan de Coördinator Techniek/Hoofd Technische Dienst met vermelding van aard en ernst.
 • Uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties, op daartoe geplande tijden.
 • Doen van voorstellen aan Coördinator Techniek/Hoofd Technische Dienst de betreffende verbeteringen.
 • Bijdrage aan modificatie en aanpassingen tot verbeteringen.
 • (Mede) plannen preventief onderhoud.
 • Optimalisatie technisch beheer.
vanaf€3.000p/m