• Eindhoven
  • MBO
  • €3.000 tot €5.750
Solliciteer

Functieomschrijving

Je signaleert kansen om aan veranderende klantwensen tegemoet te komen, met behoud van commerciële belangen. Bespreekt wensen en uitgangspunten met de opdrachtgever. Beargumenteert eigen aanbevelingen voor klanten op overtuigende wijze. Je geeft leiding aan projectteams. Zet mensen, middelen en werkmethoden op effectieve wijze in. Begeleidt projectwerkzaamheden, rekening houdend met de kennis, kunde en motivatie van medewerkers. Geeft richting aan de uitwerking van bestekken, calculaties, begrotingen, planningen en werkomschrijvingen. Neemt deel aan bouwvergaderingen. Regelt meer- en minderwerk met de opdrachtgever. Bewaakt de voortgang, kwaliteit, tijd- en kostenbesteding. Schat risico’s op afwijkingen in en neemt maatregelen om deze te beheersen. Je ordent gegevens naar relevantie voor management en andere partijen. Combineert en analyseert gegevens uit verschillende informatiebronnen. Ziet verbanden of ontwikkelingen. Vertaalt deze kennis in informatieve rapportages en onderbouwt voorstellen tot bijsturing van kengetallen of procedures. Optimaliseert werkprocessen. Je onderhoudt contacten met (potentiële) klanten zodanig, dat klanten duurzaam met het bedrijf verbonden zijn. Je schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijzingen en instructies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers. Je houdt VGM-documenten actueel. Je houdt dagelijks toezicht op de werkzaamheden en de bijbehorende VGM-aspecten. Je voert maandelijks de werkplekinspecties uit. Je houdt toezicht op de LMRA. Je stelt incidentrapporten op en voert ongevallenonderzoek uit in samenwerking met de VGM-coördinator. Je houdt toolbox meetings. Je geeft VGM instructies aan (nieuwe) medewerkers. Je neemt deel aan veiligheidsoverleg bij hoofdaannemers of opdrachtgevers. Je neemt maatregelen die nodig zijn om veilig, gezond en milieuverantwoord te werken. Je spreekt collega’s en derden aan op onveilig gedrag. Je meldt VGM misstanden aan de VGM-coördinator.

Functie-eisen

? Kennis van projectmanagement op HBO niveau;
? VCA VOL certificaat / bereidheid dit direct te behalen;
? Kennis van projectplanning en logistiek en relevante wet- en regelgeving;
? Kennis van de waarden en (project)doelstellingen van het bedrijf;
? Kennis van instructies en werkmethoden van onze organisatie;
? Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor adviezen en het geven van leiding;
? Uitdrukkingsvaardigheid voor het (schriftelijk) onderbouwen van voorstellen tot bijsturing van projectinformatie.

Vergoeding

€3.000 - €5.750 bruto per maand

Bedrijfsprofiel

Dit is een familiebedrijf dat in veertig jaar tijd is uitgegroeid tot een koploper in vastgoedonderhoud en verduurzaming. Ons doel: de woningvoorraad van corporaties in optimale staat houden en samen de stap zetten naar een energieneutrale toekomst. Wij nemen u alles uit handen, van planmatig en dagelijks onderhoud tot groot onderhoud. Natuurlijk met de complexstrategie als uitgangspunt en op basis van no-regret.

Zodat elke investering bijdraagt aan ons gezamenlijke doel, een energieneutrale woningvoorraad.

Locatie

Eindhoven,

Daarom vind jij jouw uitdaging in de techniek met Xelvin:

  • Wij begrijpen technici en techniek als geen ander
  • De beste balans tussen flexibiliteit, zekerheid en ruimte voor persoonlijke groei.
  • Samen met onze opdrachtgevers zijn we de onmisbare schakel voor de ontwikkeling en verduurzaming van de wereld
  • Met een persoonlijke aanpak zorgen wij samen met jou voor jouw carrière.

Sollicitatieproces

Solliciteer gemakkelijk via Xelvin.nl
We leren je graag kennen, daarna weet je ook gelijk wie wij zijn.
Samen maken we kennis met onze opdrachtgevers
En doen we jou een aanbod!

Daarom vind jij jouw uitdaging in de techniek met Xelvin:

Ken je iemand anders die goed bij deze vacature past?