Uitvoerder Renovatie / Restauratie

 • Midden Nederland
 • MBO
 • €3.750 tot €4.500
Solliciteer

Functieomschrijving

De uitvoerder geeft leiding aan de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats en kan betrokken zijn bij meerdere projecten in verschillende fasen van het bouwproject. De uitvoerder is resultaatverantwoordelijk voor de opdrachten.

Voorbereiding
 • bespreken, afstemmen van het uit te voeren (toegewezen) project met directe leidinggevende en relevante intern- en externe projectbetrokkenen
 • bestuderen van bouwtekeningen/plattegronden, werkbegroting, materiaalgebruik, (indien relevant LEAN planning) e.d., aangeven van mogelijke verbeteringen en besparingen
 • controleren gebruik van gekeurd materiaal (door derden)
 • inschatten van de globale doorlooptijd van het project, rekening houdend met de beschikbare capaciteiten, (mede) selecteren van uitvoerend personeel en aangeven van benodigde (extra) capaciteit
 • inpassen van het project in de projectenplanning en informeren van de betrokkenen over de start, doorlooptijd, voortgang en uitvoering van het project
 • (mede) bepalen van de in te huren activiteiten bij (onder)aannemers en maken van afspraken binnen kaders overdragen van administratieve werkzaamheden aan projectadministrateur (en relevante betrokkene(n) projectteam

Uitvoering/Projectrealisatie
 • bestellen/afroepen van materialen, onderdelen, gereedschappen en voorzieningen en zorgen voor tijdige beschikbaarheid hiervan op de bouwplaats
 • afroepen van onderaannemers / zorgen voor een tijdige beschikbaarheid van capaciteit
 • instrueren van de ploeg(en) vaklieden over het uit te voeren bouwproject (werkvolgorde, bijzonderheden), organiseren en uitvoering geven aan (uitvoerende) werkzaamheden
 • toezien dat de juiste veiligheidsmaatregelen en voorschriften worden nageleefd, uitvoeren van werkplekinspecties en klachtenonderzoek
 • bewaken van de (planning/) voortgang van het project en een efficiënte uitvoering, controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden o.b.v. bestek eisen of opdrachtomschrijving/externe eisen
 • signaleren van meer- en minderwerk
 • oplossen van problemen binnen bevoegdheden, fungeren als eerste aanspreekpunt m.b.t. productie/uitvoeringszaken
 • verlenen van toegang tot de bouwplaats
 • onderhouden van contact met leveranciers en onderaannemers
 • verstrekken van de juiste informatie aan belanghebbenden waaronder opdrachtgevers tijdens de uitvoering alsook omwonenden
verlenen van toegang tot de bouwplaats aan externen

Projectoplevering
 • zorgen voor de juiste vooropnames t.b.v. de oplevering
 • zorgen voor een correcte overdracht (aan projectleider) en toelichten van het project (aan opdrachtgever) bij oplevering
 • zorgdragen voor een juiste afhandeling van opleverpunten
zorgdragen voor beheer van gebruikte materialen/gereedschappen na afloop van projecten

Administratie en rapportage
 • laten verzorgen van een correcte projectadministratie en rapportage(s), zoals weekrapporten, stand voortgang planning, productiestand, stand van het werk t.b.v. facturatie termijnen, etc.
 • controleren en verwerken van aangeleverde gegevens
 • onderzoeken van oorzaken van afwijking en bespreken met directe leidinggevende
 • uitvoeren van risico analyses (m.b.t. veiligheid)
melden van schades

Functioneel aansturen
 • overleggen over de werkzaamheden en bespreken van de uitvoeringsaspecten
 • bewaken van de voortgang van de werkzaamheden, toezien op de kwaliteit en kwantiteit van het werk
 • constateren van afwijkingen en bijsturen conform bevoegdheden
 • rapporteren aan leidinggevende over werkuitvoering en voortgang, inzet materieel, bestede uren personeel
 • geven van input aan leidinggevende(n) over het functioneren van medewerkers
zorgen voor een goede sfeer op de bouwplaats, optreden als klankbord voor medewerkers

Gehandhaafde voorschriften en verantwoord functioneren
 • houden van toolbox-meetingen
 • uitvoeren van werkplekinspecties
 • naleven van en toezien op de naleving van de wet- en regelgeving zoals op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu
 • oplossen van afwijkingen conform procedures en melden van bijzonderheden aan leidinggevende
 • toezien op het juist en correcte uitvoering van het V&G plan en indien van toepassing keuringsplan(nen)
inkoop- en handelingsbevoegd zoals vastgelegd in het procuratieoverzicht en (indien van toepassing) rekening houdend met de raamcontracten en de lijst van goedgekeurde onderaannemers en leveranciers

Functie-eisen

 • Afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal MBO niveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als uitvoerder in restauraties/renovaties
 • Ervaring met thema’s zoals LEAN en BIM (is een pré)
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • In het bezit van een geldig VCA certificaat (VOL VCA)

Competenties
 • Oplossingsgericht
 • Samenwerken
 • Integer
 • Verantwoordelijkheid

Vergoeding

€3.750 - €4.500 bruto per maand

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is Koninkijke Woudenberg en speelt Champions League in de wereld van restauratie en renovatie. Een mensgerichte organisatie die investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers, innovatief is en een goed gevulde orderportefeuille heeft.

Locatie

Midden Nederland, Gelderland, Nederland

Daarom vind jij jouw uitdaging in de techniek met Xelvin:

 • Wij begrijpen technici en techniek als geen ander
 • De beste balans tussen flexibiliteit, zekerheid en ruimte voor persoonlijke groei.
 • Samen met onze opdrachtgevers zijn we de onmisbare schakel voor de ontwikkeling en verduurzaming van de wereld
 • Met een persoonlijke aanpak zorgen wij samen met jou voor jouw carrière.

Sollicitatieproces

Solliciteer gemakkelijk via Xelvin.nl
We leren je graag kennen, daarna weet je ook gelijk wie wij zijn.
Samen maken we kennis met onze opdrachtgevers
En doen we jou een aanbod!

Daarom vind jij jouw uitdaging in de techniek met Xelvin:

 • Wij begrijpen technici en techniek als geen ander
 • De beste balans tussen flexibiliteit, zekerheid en ruimte voor persoonlijke groei.
 • Samen met onze opdrachtgevers zijn we de onmisbare schakel voor de ontwikkeling en verduurzaming van de wereld
 • Met een persoonlijke aanpak zorgen wij samen met jou voor jouw carrière.
Ken je iemand anders die goed bij deze vacature past?