Wet aanpak schijnconstructie in praktijk


- via deze website

Wet aanpak schijnconstructie Ketenaansprakelijkheid

Hoe vaak horen we niet dat andere bedrijven netto vergoedingen ‘kunnen’ uitbetalen aan hun werknemer, terwijl wij dat niet kunnen? Of hoe vaak horen we dat cao-afspraken niet gevolgd ‘hoeven’ te worden?

De vraag is natuurlijk of dit daadwerkelijk ‘kan’ of ‘niet hoeft’. Dit is namelijk maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voor alle andere mogelijke situaties waarin het niet is toegestaan, maar wel gebeurt, is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen per 1 juli 2015.

Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, is de wet bedoeld om schijnconstructies aan te pakken die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. Schijnconstructies zorgen er vaak voor dat werkgevers minder salariskosten betalen voor hun werknemers (bijvoorbeeld door bruto salariscomponenten om te toveren in netto salariscomponenten), waardoor de kostprijs van de werknemers voor deze werkgevers een stuk lager ligt.

Voor eerlijke werkgevers leidt dit tot oneerlijke concurrentie. Echter de belangrijkste reden voor de Eerste en de Tweede kamer voor invoering van de wet: de Nederlandse overheid loopt hierdoor ieder jaar een behoorlijk bedrag aan sociale premies mis, omdat de oneerlijke werkgever deze premies ontduikt.

Maatregelen Wet Aanpak Schijnconstructies

De WAS probeert door verschillende maatregelen ervoor te zorgen dat zowel die oneerlijke concurrentie, maar met name dat mislopen aan premies, in de toekomst wordt voorkomen. Je gaat je bij het lezen van de hieronder opgesomde maatregelen zeker afvragen of deze echt nodig zijn. Echter de genoemde voorbeelden bij deze maatregelen zijn - hoewel extreem en tot nu toe moeilijk te meten - échte situaties, waar detacheringsbureaus als Xelvin en ook onze klanten mee te maken kunnen hebben, in meer of mindere mate. Aan jou om te oordelen of de genomen maatregelen nodig zijn.  

  • Wettelijk netto minimumloon moet per bank worden overgemaakt

Het uitzendbureau dat op vrijdagmiddag een borrel en het zakje met net-iets-minder-dan-het-wettelijk-minimumloon aan contanten klaar heeft staan is met de komst van de WAS verleden tijd.

  • Werkgevers zijn verplicht voor alle werknemers het volledig minimumloon te betalen

De werkgever die op de salarisstrook van werknemers met het minimumloon ‘boetes voor te hard praten op de werkvloer’ inhoudt, is met de komst van de WAS verleden tijd.

  • Alle looncomponenten op de salarisstrook moeten gespecificeerd worden

De werkgever die denkt weg te komen met € 2.500,= netto ‘onkostenvergoeding functie directeur’ op de salarisstrook, is met de komst van de WAS verleden tijd.

  • Opdrachtgever wordt ook aansprakelijk voor het betalen van het loon aan een werknemer

De opdrachtgever die denkt een werknemer in te kunnen huren via het uitzendbureau tegen een lage kostprijs en zonder te hoeven voldoen aan het cao-loon, is met de komst van de WAS verleden tijd.  

Kritiek op de WAS maatregelen

Met name de eerste 2 maatregelen zijn de afgelopen tijd flink bekritiseerd. Want gaan deze niet ten koste van de goede werkgevers, in plaats van dat ze alleen de slechte werkgevers aanpakken? Een boete voor te hard praten inhouden, à la, maar deze regelt betekent ook dat je als werkgever geen huur kan inhouden op het minimumsalaris van jouw werknemer, wanneer jij als werkgever de huur eerst hebt betaald. En dat je als werkgever geen nominale zorgverzekeringspremie kan inhouden op het netto minimumloon, terwijl je dit als werkgever juist goed voor je buitenlandse werknemer wilde regelen en hebt voorgeschoten. Moet de werknemer dit zelf niet ook van zijn minimum nettoloon betalen?

Door de nadelen die deze maatregelen met zich meebrengten voor de goede werkgevers heeft minister Asscher besloten het verbod op inhouding en verrekening op het minimum loon eerst met een half jaar uit te stellen.

Voor een volledig overzicht en de inhoud van de maatregelen en de aanpassingen kan je een kijkje nemen op: http://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/schijnconstructies/

Terechte maatregelen, of niet? 

Wat je er ook van vindt: houd je je als werkgever niet aan deze nieuwe wettelijke kaders, dan maakt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit openbaar en volgt een bestuurlijke boete. Geen goede reclame voor de werkgever, helemaal niet in de branche waar Xelvin zich bevindt.

Maar ik hoor je denken: Xelvin hanteert deze (op zich hele logische) maatregelen toch wel? Klopt!

Een voorbeeld uit de praktijk

Een paar hele mooie voorbeelden komen vanuit ons eigen Xelvin Bouw & Infra (XBI).
Daar waar andere bureaus het volledig volgen van de bouw-cao als gevaar zien, heeft XBI dit omgezet in een kans. Zij zijn met hun klanten in gesprek gegaan over de gevolgen van het volledig volgen van deze bouw-cao. XBI wil worden gezien als de ‘kwaliteitspartij’ die ze zijn en streven daarbij vier pijlers na: goed werkgeverschap, kwaliteit, optimale dienstverlening en toegevoegde waarde. Daarmee zijn ze niet altijd de goedkoopste partij, maar wel een betrouwbare en dat betaalt zich uit.

Zo weten klanten en (oud-)werknemers Xelvin Bouw & Infra intussen zelf te vinden. Dat blijkt wel uit het voorbeeld van een oud-werknemer die mocht starten bij een aannemer. De werknemer heeft de aannemer verzocht om alles via XBI te laten lopen in verband met zijn goede ervaringen. De aannemer wees dit in eerste instantie resoluut af door het prijsverschil met ‘het uitzendbureau op de hoek’. Voor XBI geen reden om het tarief te verlagen, maar reden om het gesprek aan te gaan. Door uit te leggen hoe XBI werkt en wat de gevolgen voor de aannemer kunnen zijn door de WAS wanneer hij in zee gaat met ‘het uitzendbureau op de hoek’ die het niet zo nauw nemen met de regels, was de aannemer al snel overtuigd en betaalt nu graag wat meer zolang hij maar weet dat het goed geregeld is. Werknemer blij, klant blij, wij blij.

Opvolgende aansprakelijkheid in de keten

Vooral de laatste maatregel (opvolgende aansprakelijkheid in de keten) kan dus een belangrijke reden zijn om met een betrouwbare partij als Xelvin zaken te doen in plaats van het uitzendbureau op de hoek met de lagere kostprijs.
Waar in het verleden de opdrachtgever (onze klant) moeilijk/niet aansprakelijk gesteld kon worden voor onderbetaling van de werknemer door de officiële werkgever (het uitzendbureau), is hier met de komst van de WAS verandering in gekomen. Van onderbetaling is sprake wanneer niet wordt voldaan aan het cao-loon, of het wettelijk minimumloon wanneer er geen sprake is van een cao.

Opdrachtgever (mede)verwantwoordelijk

De WAS stelt nu dat de opdrachtgever net zo goed verantwoordelijk is voor de volledige en juiste betaling van de werknemer. Betaalt de officiële werkgever dit niet volledig of niet juist uit, dan is de volgende in de keten hiervoor aansprakelijk (onze klant).
Met andere woorden: onze klanten worden (mede)verantwoordelijk voor de acties van het bureau die de medewerker aanbiedt.
Des te meer reden voor zowel de klant als voor bureaus om een goede start te maken bij het aanbieden van een kandidaat en de daarbij behorende tariefonderhandeling. Met de juiste informatie van de klant en een betrouwbare partij als Xelvin is de eerste stap daarin gezet.

Meer controles als gevolg van WAS

Naast bureaus, zoals Xelvin, en onze klanten heeft de WAS ook gevolgen voor een derde partij: de Nederlandse overheid. Met de komst van de maatregelen van de WAS zijn onregelmatigheden in de praktijk makkelijk waar te nemen, waardoor de schijnconstructies kunnen worden aangepakt. Met als logisch gevolg: er zullen meer premies binnenkomen bij de Nederlandse overheid.

Hand-517114_1920

Je kunt er dus vanuit gaan dat er vanaf volgend jaar regelmatig controles op de naleving van de WAS gaan plaats vinden door de Inspectie SZW.

Doe dus je voordeel met de invoering van deze Wet Aanpak Schijnconstructies door kritisch te blijven kijken naar de rol die jouw organisatie hierin speelt.  

Wil je meer weten over de Wet Aanpak Schijnconstructies en welke gevolgen deze zal hebben, neem dan contact op met Janine Duin of een van de Xelvin collega's.


Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Inloggen

Inloggen via FacebookInloggen via TwitterInloggen via LinkedIn

Wachtwoord vergeten?   Registreren

Vorige bericht:

In topvorm met DISC 

Ook dit jaar brengt Wendy Roozendaal van ‘Topvorm’ onze medewerkers weer in mentale topvorm door middel van twee trainingen. Donderdag drie oktober stond de eerste training op de planning. Vijftien externe collega’s van de kantoren...

5 dagen geleden - via deze website
Volgende bericht:

Accelereer mee met Xelvin en het DIT Formula Student Race car Team

XELVIN-Silverstone-ticket.jpg

Het vinden van goed opgeleid technisch personeel is altijd een race tegen de klok. De kwalificatie van de CV's, het testen van vaardigheden en het voeren van gesprekken kost veel tijd en als je denkt te kunnen starten met de juiste kandidaat, kiest...

meer dan 6 jaar geleden - via deze website

« Xelvin nieuwsoverzicht