Validatietraject


Geachte heer / mevrouw,

De mail die u ontvangen heeft is bedoeld als middel om te valideren in hoeverre u interesse heeft in een platform welke arbeidsbemiddelaars overbodig maakt. U heeft op de link in onze mail geklikt waarmee u interesse heeft getoond in het online platform waarover we u informeerden.

Dit online platform is er nu nog niet. We willen namelijk eerst kijken in hoeverre hier belangstelling voor is voordat we verder hierin investeren. Blijkt dat u een van de vele geïnteresseerden bent dan zullen we onze plannen verder vorm gaan geven. Uiteraard zullen we u dan ook op de hoogte brengen.

Voor nu willen wij u hartelijk danken voor uw getoonde interesse. Mocht u meer willen weten over dit experiment dan kunt u contact met ons opnemen via validatie@xelvin.nl.