Wat kost dat nou, een medewerker inhuren bij een detacheringsbureau?

 Je hebt al meerdere technici aan het werk. Weet welk salaris ze verdienen en dus wat ze kosten per uur. Dan heb je tijdelijk een extra man nodig en besluit je een medewerker via een detacheringsbureau in te huren. Verschillende kandidaten passeren de revue, maar je hebt je keus gemaakt: Bas moet het worden. Jij blij. 

En dan komt de offerte van het detacheringsbureau met het uurtarief. Je schrikt je een ongeluk, want dit bedrag ligt veel hoger dan het bedrag dat jij had berekend: het maandsalaris van je gemiddelde medewerker gedeeld door het aantal uren dat hij per maand werkt. Voor degenen die deze domper niet ook mee willen maken, leg ik hieronder uit hoe een uurtarief bij een detacherings- of uitzendbureau is opgebouwd.

Opbouw uurtarief

Het maandsalaris van de medewerker is zeker één van de belangrijkste ingrediënten, maar niet het enige dat meetelt bij het bepalen van de kostprijs en het bijbehorende uurtarief . Een uurtarief, dat wat je als inlenende partij betaalt per gewerkt uur, bestaat uit de volgende componenten:

Laten we elk element afzonderlijk bekijken.

Totale kosten

De totale kosten die een detacheringsbureau voor een gedetacheerde medewerker maakt, bestaan voor een groot deel uit de salarissen – dat wat maandelijks wordt uitbetaald aan de medewerker – en het vakantiegeld. Daarnaast moeten premies worden afgedragen, de werkgeverslasten (Premie sectorfonds, zorgverzekeringswet, premie Whk, WAO/WIA etc) en natuurlijk het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Verder kunnen er extra kosten voortkomen uit een cao (bijvoorbeeld premie voor sociaal fonds of scholing) of contractvorm (bijvoorbeeld wachtdagcompensatie).

Andere kosten die een detacheerder maakt zijn onder andere de kosten voor verzuim (Arbodienst), aanvullingen op de ziektewet, verzekeringen, veiligheidsmateriaal, certificeringen, scholing en opleiding en natuurlijk kosten van de eigen organisatie. Sinds kort is daar door vernieuwde wetgeving de transitievergoeding bijgekomen.

Aantal werkbare uren

Om tot een kostprijs per uur te komen wordt dit totaal aan kosten gedeeld door het aantal uren. Let wel: niet door het totaal aantal contracturen van een medewerker, maar door het totaal aantal facturabele uren van een medewerker, uren die kunnen worden gefactureerd aan de klant.

Het verschil daartussen zit bijvoorbeeld in vakantieuren: dat zijn uren die wel tot de contracturen van de medewerker behoren (hij krijgt doorbetaald), maar die niet worden gefactureerd aan de klant. De klant betaalt immers alleen voor die uren die door de medewerker bij hem zijn gewerkt.

Een ander element dat het verschil maakt tussen contract- en facturabele uren zijn de ziekteuren. Ook dat zijn uren die wel door de werkgever (de detacheerder) worden uitbetaald, maar niet worden gefactureerd. Dan zijn er nog de feestdagen, het bijzonder verlof en kort verzuim en eventuele scholingsdagen.

Is de medewerker in vaste dienst, dan is ook nog kans op leegloop: de periode dat de medewerker niet ingezet is bij een klant. Omdat hij bij de ene klant eerder stopt dan dat hij bij een volgende klant kan starten. Of erger nog: dat er even geen opdrachten in het verschiet liggen en de medewerker langere tijd ‘op de bank zit’. In die tijd wordt hij wel doorbetaald, maar zijn er geen inkomsten.

Voor de ‘onzekere’ dagen (ziekte, leegloop) nemen detacheerders en uitzenders een risicopost op in hun kostprijsberekening. Niet elke medewerker is immers (evenveel) ziek of belandt in de leegloop. Vaak wordt uitgegaan van een historische ziekteverzuim en leeglooppercentage.

Marge voor het bureau

Tot zover is het de meeste klanten nog wel uit te leggen: ze begrijpen dat er meer kosten zijn dan het salaris alleen waarvoor ze betalen. Maar die marge die betaald moet worden…

En toch is dat heel goed verklaarbaar: een onderneming, en dus ook een uitzend- of detacheringsbureau, moet winst maken om te kunnen blijven bestaan. Die continuïteit is niet alleen in het voordeel van de medewerkers (en aandeelhouders), maar zeker ook voor de opdrachtgever. Een leverancier waarmee je een langere relatie kunt opbouwen, snapt beter en sneller welk soort mensen je zoekt en zeker gedurende de inleenperiode wil je niet kampen met een faillissement van het detacheringsbureau.

Daarnaast is het goedbeschouwd ook niet meer dan logisch dan dat een bureau verdient aan het uitlenen van personeel: er wordt hard gewerkt (zowel in het werving & selectietraject als daarna tijdens de looptijd van de detachering), er zijn vaardigheden, tijd en kennis voor nodig om de dienst te verlenen én er wordt risico gelopen. Van de marge betaalt een detacheringsbureau de kosten voor het kantorennetwerk, de salarissen van de consultants, scholing, activiteiten, internationale recruitment en nog heel veel meer.

Hoe hoog die marge dan mag zijn, daar kun je van mening over verschillen uiteraard. Maar doorgaans geldt: hoe hoger de toegevoegde waarde die een bureau levert, hoe hoger de marge. Voor het leveren van een peloton schappenvullers -makkelijk te vinden, lage selectievoorwaarden- zal procentueel minder marge betaald hoeven worden dan voor het vinden van een Senior mixed-signal IC Design Engineer met 10 jaar internationale ervaring –type Speld in de hooiberg-. En ook het verschil in begeleiding tijdens de detacheringsperiode (weinig tot geen bij het gemiddelde uitzendbureau, tot heel veel bij gespecialiseerde detacheringsbureaus) zal verschil maken in de gevraagde marge.

Samenvatting opbouw uurtarief

Samengevat zijn dit de elementen die het uurtarief bepalen, waarbij de grootte van de taartpunten kan variëren al naar gelang de (beleids-)keuze van het detacheringsbureau. Voor moeilijk in te vullen functies kunnen hogere marges worden gevraagd, voor andere meer risicovolle functies kan gekozen worden voor hogere reserveringen.

Uursalaris  Uurtarief

Een uurtarief voor een gedetacheerde medewerker is dus niet hetzelfde als het gemiddelde maandloon gedeeld door het aantal uren. Het vormt weliswaar de basis van de berekening, maar er komen heel wat elementen meer bij kijken. Meer weten? Wil je weten wat het uurtarief zal zijn voor een functie in jouw team of wil je meer weten over de kostprijs- en tariefsopbouw? Stel gerust je vraag, neem contact met ons op.

Deel dit artikel