Update Corona virus. Samen de schouders eronder zetten.

Ten eerste hoop ik dat je dit bericht leest in een goede gezondheid. Dat is namelijk de voornaamste prioriteit van vandaag de dag, jouw gezondheid en die van mensen in jouw omgeving.

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus staan we samen voor een grote uitdaging: we moeten er namelijk alles aan doen om het virus zo goed mogelijk te bestrijden. Een uitdaging die we niet uit de weg gaan.

Als Xelvin houden we ons aan de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. ‘Voorkom vooral contact. Wees zeer terughoudend om elkaar te ontmoeten’. Een maatregel met veel impact. Het face-to-face contact staat momenteel natuurlijk op een laag pitje, maar juist nu willen we graag persoonlijk contact behouden.

Graag zoeken we proactief het contact met onze klanten en collega’s. Ondanks deze vervelende situatie willen we namelijk op een positieve manier met elkaar de samenwerking op zoeken. Laten we er het beste uithalen. Zodat we samen lichamelijk en financieel gezond door deze periode komen.

Mocht je vragen, opmerkingen of wellicht ideeën hebben, neem dan vooral contact op met jouw contactpersoon bij Xelvin. We zijn bereikbaar via de telefoon/mail/WhatsApp/Skype/Zoom.

Samen de schouders eronder. Pas op jezelf en let op je naasten.

Met vriendelijke groet,
Arjan de Vries
CEO Xelvin


Firstly, I hope you are reading this email in the best of health. That is our main priority right now, your health and that of the people in your vicinity.

Given the recent developments regarding the Corona virus, together we face a significant challenge: we must do everything we can to combat the virus as effectively as possible. A challenge from which we do not shy away.

As Xelvin, we adhere to the guidelines drawn by the RIVM. “Reduce all unnecessary contact. Avoid meeting each other as much as possible. ” This is a measure with a huge impact. We will be keeping face-to-face contact on the back burner for now, but we very much want to maintain personal contact.

We will keep proactively seeking contact with our customers and colleagues. Despite this unpleasant situation, we want to continue working with each other in a positive way. Let’s make the most of it. So that we can get through this period healthy, both physically and financially.

If you have any questions, comments or perhaps ideas, please do not hesitate to contact your contact person at Xelvin. We are available by phone / mail / WhatsApp / Skype / Zoom.

Together we are stronger. Take care of yourself and your neighbours.

Kind Regards,
Arjan de Vries
CEO Xelvin

Deel dit artikel