Corona-crisis: meest gestelde vragen

Onderstaand de antwoorden op veel gestelde vragen van gedetacheerde medewerkers in de corona-crisis.

Heb ik recht op loon als ik niet kan werken door het corona-virus?

Dat is afhankelijk van twee dingen:

  1. De precieze oorzaak van het feit dat je niet kan werken
  2. Het soort contract dat je hebt

We zetten een aantal situaties voor je op een rijtje:

De normale regels bij ziekte gelden, ook als je besmet bent met het corona-virus en ongeacht welk contract je hebt. De werkwijze en regels omtrent ziekte staan uitgebreid beschreven in ons ‘ziekteverzuim-protocol’ die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

Belangrijk:
Er is alleen sprake van ziekte als je om medische redenen niet in staat bent je werk uit te voeren. De Arbodienst stelt uiteindelijk vast of er echt sprake is van ziekte, of dat er een andere reden is waarom je niet in staat bent om je werk uit te voeren. Je kunt je dus niet ziek melden als je thuis blijft omdat er sprake is van lichte klachten (bijvoorbeeld hoesten of verkoudheid). Ook wanneer je preventief naar huis gestuurd wordt, kan je je niet ziek melden. In deze gevallen ben je namelijk niet ziek, maar is er een andere oorzaak dan ziekte. Bij controle door de bedrijfsarts zal dan ook worden geconstateerd dat je niet ziek bent.

De normale regels bij ziekte gelden, ook als je besmet bent met het corona-virus en ongeacht welk contract je hebt. De werkwijze en regels omtrent ziekte staan uitgebreid beschreven in ons ‘ziekteverzuim-protocol’ die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

Het recht op loon is afhankelijk van het soort contract dat je hebt.

Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om te komen werken?

Je moet gegronde redenen hebben om thuis te blijven. Bekijk samen met jouw opdrachtgever de richtlijnen en zorg dat deze duidelijk zijn en nageleefd worden. Bespreek eventuele angsten op besmetting met jouw opdrachtgever. Bekijk en benut gezamenlijk de mogelijkheden om vanuit huis te werken.

Heb je geen gegronde reden waarom je niet komt werken, dan is er sprake van werkweigering. In dat geval kan de loondoorbetaling worden stopgezet.

Natuurlijk is het ook mogelijk om na goed overleg met ons en met de opdrachtgever opgebouwde verlofdagen op te nemen. Een andere mogelijkheid waar we samen naar kunnen kijken is onbetaald verlof.

Wat zijn de richtlijnen vanuit Xelvin voor gedetacheerde medewerkers?

Om samen de strijd tegen het corona-virus aan te gaan vinden we het belangrijk dat je je houdt aan de richtlijnen zoals afgegeven door het RIVM, zoals:

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je op de hoogte bent van het beleid zoals dat geldt bij jouw opdrachtgever:

Maar bovenal:

Mijn opdrachtgever en/of Xelvin vraagt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aan. Wat betekent dit voor mij? (door Hans Kamerbeek, advocaat at Kamerbeek Advocaten > ook te volgen op LinkedIn, plaatst regelmatig informatieve post in deze corona-tijd)

De regeling van Werktijdverkorting (WTV) is geschrapt door het kabinet. Sinds die tijd geldt een nieuwe regeling, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Mogelijke vragen die je hebt:

Behoud ik mijn salaris als er NOW wordt aangevraagd?

Ja, jouw werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

Waarom krijgt mijn werkgever een deel van onze loonkosten vergoed?

Om door de huidige periode van omzetdaling heen te komen en niemand te hoeven ontslaan.

Loopt de NOW via een WW-uitkering?

Nee, het heeft niets meer met WW te maken (dat had de WTV wel).

Dus ik teer niet in op mijn WW-rechten?

Klopt.

Moet ik werken?

Ja, in overleg met jouw werkgever maak je afspraken over het werk.

Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW?

Niet om bedrijfseconomische redenen. Andere reden zijn wel toegestaan.

Kan ik na de NOW wel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen?

Ja, dan geldt weer de normale ontslagbescherming.

En als mijn contract afloopt tijdens de NOW?

Werkgever hoeft dit contract niet te verlengen.

Ik ben flexwerker, moet werkgever stoppen met mij nu hij NOW heeft aangevraagd?

Nee, jouw werkgever krijgt ook voor flexwerkers subsidie.

De NOW is nu nog niet aan te vragen. Wanneer worden de details van de NOW duidelijk?

Het kabinet verwacht de NOW uiterlijk 27 maart uit te kunnen rollen.

Moet ik als werknemer iets doen?

Nee.

Mocht je vragen hebben die we hier niet behandeld hebben, neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen Xelvin. Die helpt jou graag verder!

Deel dit artikel