De eerste 100 dagen van algemeen directeur Arjan de Vries

Sinds begin dit jaar is Arjan de Vries de nieuwe algemeen directeur van Xelvin. De eerste 100 dagen van een nieuwe manager zijn vaak beslissend voor het succesvol slagen van zijn of haar missie. Hoog tijd om hem eens aan de tand te voelen over zijn eerste periode, waarvan we mogen stellen dat die er anders uit zag dan we van tevoren hadden gedacht.

Om te beginnen met je eerste 100 dagen. Hoe kijk je terug op deze periode?

Xelvin is voor mij geen onbekende partij. Ik ben al twee jaar lang als commissaris betrokken geweest bij het bedrijf. De rol van algemeen directeur is natuurlijk wel heel anders. Je werkt op een veel intensievere manier samen met de mensen en leert de club echt kennen. Ik wist dat ik in een mooi bedrijf ging stappen met een bijzondere cultuur. Dit beeld is absoluut bevestigd. Het eerste wat opvalt zijn de mensen. Hun gedrevenheid, passie en hart voor het vak zijn aanstekelijk. Dus wat dat betreft: een positieve bevestiging.

En toen kwam Corona. In hoeverre heeft dit effect gehad op jouw eerste periode?

Dit heeft natuurlijk impact gehad. Ik herinner me de eerste persconferentie van Mark Rutte en om eerlijk te zijn: ik schrok me kapot. Hoe gaan we dit oppakken, wat moet ik doen? Na de korte schrik hebben we de situatie bij de kop gepakt en ongelooflijk snel actie ondernomen. Waar je verwachting is dat communicatie moelijker gaat lopen, ging het juist sneller en effectiever. Ik durf wel te stellen dat Corona op veel vlakken een versneller is geweest. Dit is wat mij betreft ook kenmerkend voor de cultuur van Xelvin; doelgericht met omstandigheden omgaan.

Wat was je belangrijkste focus voor de eerste maanden?

Ik ben niet voor niets naar Xelvin gekomen. Ik ben niet gekomen om op de winkel te passen. Mijn doel is om het bedrijf verder te brengen. In dat kader is een crisis juist goed. Het helpt bij verandering en maakt aanpassing noodzakelijk. Wat dat betreft, denk ik dat deze periode ons fundamentele verandering gaat brengen. Een verandering die ik van tevoren ook niet had voorzien. We gaan anders naar werken, werkplekken, kantoren en thuiswerken kijken. Ik geloof erin dat kantoren meer ontmoetingsplekken worden en dat werkplekken flexibeler zijn. Deze nieuwe realiteit heeft mij daar andere inzichten op gegeven.

Hoe kijk je tegen het huidige economische klimaat aan?

We moeten niet ontkennen dat er sectoren zijn die het lastig gaan krijgen. Investeringen worden uitgesteld en er zal kritischer gekeken worden naar opbrengsten en kosten. Dit hoeft voor ons niet per se nadelig te zijn. Detachering is een vorm van flexibele arbeid die een oplossing kan zijn voor de angst en onzekerheid die er binnen bedrijven leeft. Bedrijven zullen bewuster omgaan met hun flexibele schil. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het aanpassend vermogen van organisaties. Je ziet fantastische voorbeelden van bedrijven die van de een op de andere dag hun businessmodel omgooien en op een andere manier toegevoegde waarde leveren.

Wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren?

Deze crisis zal ook tot gevolg hebben dat er in verschillende sectoren juist meer geïnvesteerd gaat worden in technologische ontwikkeling. Ik verwacht veel aandacht voor digitalisering en verduurzaming. De high tech en energiebedrijven hebben ambitieuze doelstellingen. Wij willen hen ondersteunen bij het realiseren van deze doelen. Voor onszelf is het belangrijk dat we ons blijven aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Hierin is techniek een onmisbare schakel voor innovatie. Techniek draagt bij aan de ontwikkeling en verduurzaming van verschillende sectoren. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij hier goed in gepositioneerd zijn en dit goed gaan doen. Aan ons de uitdaging om goede talenten en professionals aan te trekken, te ontwikkelen en verder te helpen. Daarnaast investeren wij nadrukkelijk in de Duitse markt en zetten wij met ons bedrijf Mundialz in op de globalisering en digitalisering van onze markt.

Welke stap zou jij graag met Xelvin willen maken?

Een van de mooie eigenschappen van Xelvin is dat we een bescheiden bedrijf zijn. Echter, hier zit ook een gevaar in. Ik wil sterker naar buiten treden met het bedrijf. Nadrukkelijker laten zien welke toegevoegde waarde we kunnen leveren en ook al jaren lang doen. Dat gun ik het bedrijf en dat wil ik persoonlijk toevoegen. Het bedrijf helpen te komen tot de volgende fase. Vanuit ondernemerschap van onze aandeelhouders zijn we op een autonome manier gestart en hard gegroeid. Aan ons allen de taak dit mooie fundament verder uit te bouwen en als bedrijf verder professionaliseren om onze klanten en medewerkers te helpen hun ambities te verwezenlijken.”

Deel dit artikel