Energieneutrale en gezonde installaties – technisch dienstverlener Kuijpers kijkt over generaties heen

Marijke Boersma, vestigingsleider van Kuijpers Groningen bruist van de ambitie om binnen de installatiebranche een verandering op gang te brengen: ‘Waar kan ik een verschil maken? Wat kan ik bijdragen? Die vraag heb ik mijzelf de afgelopen jaren gesteld. Bij Kuijpers ligt er een prachtige uitdaging voor me. Als ik vertel wat we doen begin ik altijd bij onze missie en visie. De ambitie van Kuijpers is namelijk de reden dat ik bewust voor dit bijzondere bedrijf gekozen heb. Het is een familiebedrijf dat over generaties heen kijkt en energieneutrale en gezonde installaties wil realiseren. Hoe wil je in de maatschappij staan? Hoe wil je bijdragen aan Nederland? Dat zijn vragen waar wij ons mee bezig houden. Persoonlijke relaties met onze klanten en medewerkers zijn daarbij essentieel. Het werkt alleen als je samen streeft naar hetzelfde doel. Samen ontwikkelen en het beste in elkaar naar boven halen.’

 

Groeien in Noord Nederland

Vooral onder de grote rivieren is Kuijpers een bekende naam, maar Marijkes missie is om het bedrijf ook in Noord Nederland stevig op de kaart zetten: ‘Een fantastische opdracht waar ik echt heel blij van wordt.’ Marijke is op en top noorderling: Fries van huis uit, lang in Groningen gewerkt en gewoond en inmiddels woonachtig in Drenthe. Ze heeft een technische achtergrond en de afgelopen 10 jaar Integrale Bouw gedaan bij de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De installatietechniek is een vrij conservatieve branche en een behoorlijke mannenwereld. Dat prikkelt mij. Bovendien gaan onze klimaatdoelstellingen me aan het hart.’ Naast de commerciële uitdaging leidt Marijke de vestiging Groningen, waarbij haar LEAN achtergrond goed van pas komt. Het is een combinatie van managementtaken en aan de andere kant het verhaal van Kuijpers vertellen bij de klant, vertelt ze. ‘De relatie met onze klanten is belangrijk en in deze rol kan ik van betekenis zijn. Hoe sluit je als installateur goed aan bij de opdrachtgever, hoe denk je niet alleen vanuit de techniek, maar vanuit een groter plaatje?’

‘Ik geloof dat het anders kan. Dat we samen stappen kunnen zetten richting die duurzame samenleving’

 

Gasloos en nieuwbouw versus renovatie

Als Marijke vertelt over de verandering die ze binnen de branche op gang wil brengen klinkt daar oprechte passie en betrokkenheid in door. ‘Er zitten echt dingen scheef in deze sector en bepaalde processen zou ik heel erg graag veranderen. Ik geloof dat het anders kan, dat we samen stappen kunnen zetten richting die duurzame samenleving.’ Onderwerpen die de komende jaren gaan en blijven spelen zijn natuurlijk het gasloos wonen en werken, vertelt Marijke. Hoe gaan we dat doen en welke technieken ontwikkelen we als alternatief? Maar ook het vraagstuk nieuwbouw versus renovatie wordt steeds groter. ‘Hoe krijg je een conservatieve bouwbranche in beweging en stimuleer je creativiteit en oplossingsgericht samenwerken, van architect tot installateur?’

 

Geen aanbestedingsverplichting, stop de verspilling

Daarnaast zou Marijke graag een streep zetten door de aanbestedingsverplichting. ‘Er wordt zoveel tijd en energie gestopt in het rekenen en het opstellen van offertes. Elke hoofdaannemer vraagt bouwbedrijven, zij op hun beurt drie installateurs en die vervolgens elk een aantal leveranciers. Er zijn zo twintig of vijfentwintig partijen aan het rekenen. Allemaal mensen die op dat moment niet bezig zijn met verduurzaming.’ De kosten van al dat rekenen komen uiteindelijk terecht bij de opdrachtgever, want niemand kan voor niets werken’ aldus Marijke. ‘Deze manier van werken is zo inefficiënt. Je hebt elkaar leren kennen, problemen overwonnen, alles op de rit en dan moet je opnieuw aanbesteden. Het zorgt bij alle partijen voor enorme verspilling, terwijl er een groot tekort is aan technici. Laten we proberen de verspilling te stoppen en ons te richten op het op peil brengen van kennis en vakmanschap.’

 

Financieel aantrekkelijk

‘Natuurlijk zijn dit grote issues en kan ik met Kuijpers niet de wereld veranderen. En toch zijn we ambitieus. We willen techneuten effectief en efficiënt inzetten om onze gezamenlijke doelstellingen te behalen, over generaties heen. Het is twee minuten over twaalf,. We moeten echt in actie komen!’ In gesprek met opdrachtgevers probeert Marijke de techniek te vertalen, uit te dagen en partijen dichterbij elkaar te brengen. ‘Met de manier waarop wij onze projecten aanpakken willen we verandering op gang brengen. Het gaat om de bereidheid keuzes te maken die op lange termijn resultaat brengen. Daarbij streven we altijd naar een win-win situatie. Misschien verdient jouw investering zich niet binnen twee jaar terug, maar wel binnen vijf jaar. Wat is nou echt slim voor jouw organisatie? Daar gaat het om. Ik ben trots op de uitdaging die voor me ligt en ga me samen met mijn team voor 100% inzetten om een positieve bijdrage te leveren.’

 

Kuijpers

Kuijpers is een technisch dienstverlener met ruim 1300 medewerkers. De organisatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt technische installaties in gebouwen en industrie. Kuijpers is een familiebedrijf met veertien vestigingen dat in 2021 haar honderdjarig jubileum viert. Kantoor Groningen verwelkomt in december haar dertigste collega, die daar via Xelvin aan de slag gaat. Groningen is een algemene vestiging gericht op de utiliteit. Daarnaast heeft Kuijpers een aantal specialistische kantoren die zich bijvoorbeeld richten op installatietechniek binnen de industrie, gebouwenautomatisering of controlled environment projecten. Marijke: ‘We zijn nu bijvoorbeeld de fabriek aan het bouwen waar het vaccin voor COVID wordt gemaakt.’

‘Ik geloof echt dat de meeste techneuten de ambitie hebben om bij te dragen aan duurzame installaties en de grote uitdaging op het gebied van klimaat.’

Kunnen technici nog echt met techniek bezig zijn? Marijke: ‘Ik geloof echt dat de meeste techneuten de ambitie hebben om bij te dragen aan duurzame installaties en de grote uitdaging op het gebied van klimaat. Bij ons vinden ze een plek om dat te doen. Monteurs zijn ons belangrijkste visitekaartje en daarom vinden we het belangrijk om ze waarderen en naar ze te luisteren. De familiebinding binnen Kuijpers maakt het een fijne organisatie om voor te werken. Medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en rendement zijn de focuspunten, in die volgorde en niet andersom. Dat merk je als je hier werkt.’

Deel dit artikel