Xelvin behaalt certificaat ‘Great Place To Work’

Xelvin is officieel gecertificeerd als ‘Great Place to Work’. Great Place to Work is een onafhankelijke, internationale certificering. Het geeft inzicht in wat je vanuit het perspectief van de medewerkers als werkgever goed doet en waar je op kan verbeteren. Ongrijpbare thema’s als vertrouwen en werkplezier worden tastbaar gemaakt. Het doel was om in 2023 officieel gecertificeerd te worden, de nulmeting wees echter uit dat Xelvin nu al Great Place to Work is. “Een fantastische en leuke verrassing uiteraard”, aldus Arjan de Vries, Algemeen Directeur van Xelvin.

Ambities

De certificering is binnen, maar dat betekent niet dat de ambities van Xelvin gestild zijn. “De reden van onze deelname is dat we ons als werkgever willen ontwikkelen en verbeteren. De resultaten geven ons als organisatie gerichte aanknopingspunten om de cultuur én structuur te versterken. De certificering van Great Place to Work is dus een mooi middel om als organisatie stappen te maken. Het is geen doel op zich. We hebben een hele mooie score gehaald van 78. Dat betekent dat 78% van de respondenten ons bestempeld heeft als een Great Place to Work. Om het certificaat te behalen moet minimaal 70% van de respondenten ons typeren als Great Place to Work.”

Bij de certificering wordt een werkgever ten eerste getoetst op de initiatieven die men als werkgever neemt om een goed werkklimaat te creëren. Het tweede deel van de certificering bestaat uit de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. Xelvin heeft dit onderzoek uitgevoerd onder zowel de interne populatie als de gedetacheerde collega’s.

Op alle kantoren van Xelvin werd de certificering uitgebreid gevierd

Trots

“Is hiermee het project afgerond?! Zeker niet! Onze doelstelling blijft staan. We willen ons als werkgever ontwikkelen en verbeteren. De uitkomsten gaan we dieper analyseren en we hebben voldoende handvatten gekregen om ons verder te verbeteren. Zodra de definitieve terugkoppeling en interpretatie binnen zijn, gaan we die als organisatie oppakken en gezamenlijk de verbeteringen bepalen. Maar we mogen ook wel even genieten van dit resultaat! Ik ben erg trots op al onze collega’s die vanuit hun eigen rol elke dag keihard werken aan de ambities van onze klanten en gedetacheerde collega’s. Een hele mooie erkenning van het goede werk dat dagdagelijks geleverd wordt.”

Wil je meer informatie?

Arjan de Vries
Arjan de Vries

a.devries@xelvin.nl

Deel dit artikel