Energieland vraagt om een andere dienstverlening: de specialist níet boven de generalist.

Ook in energieland zijn er tegenwoordig veel ontwikkelingen gaande. Het gevolg daarvan is dat we allemaal naarstig zoeken naar punten die wel houvast bieden en een zekere mate van voorspelbaarheid en toekomstgarantie geven. Het meest actueel is misschien wel het werken op afstand. Ofwel; ‘het nieuwe normaal’. Als daadwerkelijk de verbinding niet meer op kantoor te vinden is, wat zijn dan nog wel de beweegreden van mensen om bij een bedrijf te werken?

Een andere dienstverlening

Het dwingt ons bij Xelvin in ieder geval om de dienstverlening aan te passen en mee te gaan met de veranderende omgeving. Een dienstverlening die individuele expertise nog meer benut en gedreven energieprofessionals zich ten volle laat ontwikkelen. Veelgevraagde kennis is overal inzetbaar, maar over het algemeen hebben interne opleidingen van bedrijven hiaten in de breedte van die kennis. Met name omdat deze gericht zijn op de specifieke dienst van het bedrijf, waar die kennis ook nog eens beschermd moet worden.

Ontbrekende kennis

Maar even een stap terug. Missen we dan geen kennis? Kennis die juist kan bijdragen aan die specialisatie door het bieden van verschillende invalshoeken? Denk aan kennis in modulair bouwen, standaardisatie in platformen, het gebruik van BIM , systems engineering en gelijkspanning in de hoogspanning. Maar zeker ook in opleiding, kennisontwikkeling en verdere specialisering van functies.

De ideale dienstverlening: verbreden én specialiseren

Al het bovenstaande meegenomen, kiezen wij steeds meer voor een combinatie van verbreding in kennis én specialisatie op enkele terreinen. Primaire en/of secundaire engineering, installatieverantwoordelijkheid of toezichthouding. De echte specialist herken je volgens Erwin Keurhorst door een generalist te laten specialiseren, juist vanwege de achtergrond in de breedte.

Een specialisatie kiezen

Dat betekent echter wel dat mensen de kans moeten hebben om aan de breedte te proeven en de eigen specialisatie te kiezen. Het liefst in de volle breedte van het spectrum. Daarom bieden wij vanuit Xelvin met zowel een academy als een professional tak technici in de hoogspanningstechniek deze kans. Men kan projecten draaien op diverse terreinen, waarbij kennisontwikkeling een doorlopend thema vormt. Aangezien technische kennis zonder ondersteunende vaardigheden minder effectief is, staan advies-, en consultancy vaardigheden hier ook hoog aangeschreven.

Contact

Wil je hier meer over weten als energieprofessional of zorgt de projectdruk bij jouw bedrijf voor een behoefte waar onze dienstverlening op aan kan sluiten? Dan praten wij hier graag, uiteraard vrijblijvend, over.

Wil je meer informatie?

Deel dit artikel