“Groeien binnen of overstappen naar de snel veranderende energiebranche?”

Als Teamlead van de Siemens Power Academy weet Sander Smit alles van techniek binnen de energiebranche. En hoe belangrijk het is om de juiste mensen op te leiden voor de belangrijke taken die daar liggen. “We zijn de eerste generatie die zich volledig bewust is van de enorme impact die de opwarming van de aarde heeft. Het is aan ons om dit daadkrachtig op te pakken en de volgende generatie zal het moeten afronden. That’s It! Meer tijd hebben we niet, want opwarming draai je niet terug”

Bij Xelvin zijn we hard op zoek naar technici die hun bijdrage willen leveren en binnen de (hoogspannings)techniek het verschil willen maken!

Branche die op alle manieren in beweging is

De energiesector is een fascinerende wereld die enorm in transitie is. We willen niet alleen van olie en gas af, maar zijn ook bezig met een digitalisering van het hele energiesysteem, vertelt Sander. “Er is zoveel te doen in dit landschap, alles is in beweging. Energie werd jarenlang opgewekt in een centrale en kwam vervolgens thuis als stroom uit je stopcontact. Met de zonnepanelen op mijn dak ben ik nu zelf energieleverancier geworden. En neem zonne- en windparken, dat zijn grote leveranciers waar hoge vermogens vrijkomen. Ze zitten niet traditioneel aan het begin van de keten, maar kunnen overal in het energienet aanwezig zijn” In dit veranderende energielandschap is ruimte voor en behoefte aan mensen in allerlei verschillende functies. Idealisten die een bijdrage willen leveren aan het voorkomen van de opwarming van de aarde. Engineers en werkvoorbereiders, maar ook allerlei functies daaromheen zoals bijvoorbeeld in de projectorganisatie.

“Het voorkomen van de opwarming van de aarde, daar gaat de hele energietransitie over.”

Wel berekeningen, geen beelden

Genoeg te doen binnen deze sector, dat is duidelijk en dat merken wij bij Xelvin ook. Netbeheerders en allerlei andere werkgevers staan te springen om personeel. Doorgroei en instroom is zeer gewenst, maar daarvoor heb je wel de juiste kennis nodig. We bezitten in Nederland hoogwaardig hoger technisch onderwijs, maar met punten van aandacht, aldus Sander. “Er wordt op een heel wiskundige manier beredeneerd hoe energie werkt. Veel schoolverlaters hebben geleerd om ermee te kunnen rekenen, maar het ontbreekt aan beelden hoe energie zich gedraagt in het elektriciteitsnet. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Netbeheerders heeft ons daarom gevraagd om een training te ontwikkelen die uitgaat van de natuurkundige verschijnselen in het energienet. Mijn collega heeft daar een aantal jaren aan gewerkt en inmiddels kun je ‘Energietechniek Nieuwe Stijl’ bij ons volgen. Het is een inspirerende training op HBO niveau geworden, vol beeldende kennis van energietechniek. Je kunt de e-learning zelfstandig volgen of in combinatie met begeleidende colleges via Microsoft Teams.

Natuurkundige principes

De training die de Power Academy ontwikkelde geeft inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan de elektrische energietechniek. Sander: “Zo leer je bijvoorbeeld de werking van de hoofdcomponenten van een elektrische installatie verklaren. We zetten films, simulaties, metaforen en intuïtieve oefeningen in zodat je een visueel beeld van elektrische energie en het gedrag ervan in het elektriciteitsnet ontwikkelt. Waarom is de spanning op het energienet op bepaalde momenten veel hoger? Waar komt dat vandaan? Je leert te begrijpen hoe dingen ontstaan en het is het de bedoeling dat je echt beelden in je hoofd gaat vormen.  Dat doen we door veel met metaforen en simulaties te werken die cursisten herkennen uit de eigen omgeving. We maken bijvoorbeeld de vergelijking tussen luchtdruk in een ruimte en elektrische spanning in een energienet. Abstract ervaren materie komt zo tot leven”

Een betere engineer worden

Sander: “Een voorbeeld: er is allerlei software waarmee je kunt berekenen wat voor kabel je nodig hebt. Hoe lang, hoe dik, welke stromen gaan erdoorheen, etc. Maar als jij geen gevoel hebt bij de parameters die je invoert, kan er een heel vreemd product uitkomen terwijl je dat zelf niet in de gaten hebt. Met de juiste beeldvorming van de natuurkundige grootheden, kun je dit ondervangen. Daarom helpt deze training je om een betere engineer te worden.” Maar ook als je vanuit bijvoorbeeld de installatietechniek of werktuigbouwkunde richting energietechniek wilt groeien is dit een heel geschikte opleiding. Veel mensen die deze training volgen, gaan bij een van de netbeheerders aan de slag. Je draagt bij aan de energievoorziening die toch een soort eerste levensbehoefte is geworden in Nederland. “We kunnen niet meer zonder. En zeker als allemaal van het gas af willen wordt die behoefte alleen maar groter.”

“We zullen veel meer energie moeten gaan opwekken en transporteren, maar het energienet is daar nog helemaal niet op gericht. De komende tientallen jaren gaat er heel veel gebeuren in deze sector!”

“Toen ik met mijn opleiding begon was er nog helemaal geen sprake van energietransitie. Als je ziet wat de doelstellingen zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dan moeten we echt tempo maken! Ik vind het een uitdaging om, hoe klein ook, een bijdrage te leveren aan dat proces. Dat maakt deze branche zo interessant, ons werk doet er echt toe!”

Wil jij starten met deze uitdagende training en aan de slag binnen de Hoogspanningstechniek? Kom dan binnenkort vrijblijvend een kop koffie drinken met Erwin Keurhorst of Patrick van Dijk!

Wil je meer informatie?

Deel dit artikel